• info@wemservice.com
  • +359 879 241 479

Промишлеността все още е основната икономическа дейност в ЕС

  • Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • Промишлеността все още е основната икономическа дейност в ЕС

Промишлеността все още е основната икономическа дейност в ЕС

Промишлеността все още е най-голямата икономическа дейност в Европейския съюз (ЕС) по показател произведена продукция, показват данни на Евростат за 2016 г. Секторът съставлява 19,4% от брутната добавена стойност в общността. Секторът „Услуги и търговия на дребно, транспорт и настаняване“ генерира 19% от брутната добавена стойност, а дейности като образование, публична администрация, защита, здравни и социални дейности допринасят с 18,8%. Европейската статистическа служба отбелязва, че през последните години промишлеността и селското стопанство като икономическа дейност губят своите позиции в ЕС. От 1996 г. например делът на промишлеността в брутната добавена стойност на общността намалява с 3,5 процентни пункта (от 22,9% до 19,4%), а на селското стопанство – с 1,1 пункта. Секторът на услугите и търговията запазват относително стабилно своето място в европейската икономика.   С 2,3 пункта пък се увеличава присъствието на науката – до 11% през 2016 г. Ръст от почти 1 пункт до 11,4% отчита и секторът на недвижимите имоти. Статистиката показва, че за 12 държави от ЕС услугите и търговията са водеща икономическа дейност. Те заемат най-голям дял от брутната добавена стойност в Литва (32%), Латвия (25,4%) и Португалия и Полша (по 25,2%, макар че не са основна икономическа активност в страната). Индустрията е водеща за страни като Ирландия (36,6%), Чехия (32,1) и Словения (27,1%). Данните на Евростат за България показват, че промишлеността у нас дава 24,4% от брутната добавена стойност на икономиката. 22,1% се падат на услугите и търговията на дребно, а 13,3% - на обществените услуги, здравеопазване и социални дейности, както и образование. Селското стопанство носи 4,7% от брутната прибавена стойност на българската икономика. По този показател страната ни изпреварва Румъния (4,3%) и Гърция (4%). Средното за ЕС е 1,5 на сто, вижда се още статистиката.    
  • March 14, 2018